Клуб юних правознавців та істориків «Феміда»Паспорт

Назва клубу: Клуб юних правознавців та істориків "Феміда"
Шеф-інструктор: Зорнік Т.Є.
Адреса: м. Коростишів, вул. Максима Добрянського, 33
Тел.: +380(4130)58600
Створений на базі: Коростишівської гуманітарної гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка Житомирської області
Рік створення: 2001
Місце проведення засідань: 58 кабінет
Регулярність занять: щотижня
Кількість учасників: 28
Девіз: Per aspera ad astra


Громадянське суспільство – необхідний і раціональний спосіб соціального життя, заснований на розумінні свободи, права на демократію; суспільний устрій, за якого людині гарантується вільний вибір форми її економічного та політичного буття, гарантуються права людини і забезпечується ідеологічна багатоманітність.
Громадські організації є важливим середовищем у формуванні правосвідомості молоді в Україні. Водночас, рівень розвитку мережі громадських організацій, їхнього впливу в суспільстві та довіри до них з боку населення ще не відповідає критеріям розвинутих демократичних країн.
Поняття громадянського суспільства найбільш адекватно співвідноситься з поняттям саме правової, соціальної держави, оскільки обидва терміни відбивають найважливіші характеристики та невід'ємні сторони сучасної демократії.
Сучасна практика формування громадянського суспільства і становлення його інститутів в Україні вказує на значні деформації, що виникають у розвитку цього процесу: насамперед це взаємна недовіра влади та громадських організацій. У суспільстві потрібно більше приділяти уваги вирішенню цих проблем.
Саме активна участь громадян у діяльності громадських об’єднань сприяє формуванню правосвідомості, визначає соціальну активність.
Саме навчальний заклад, в якому діє громадське об’єднання правового змісту, є сприятливим соціальним середовищем для початкових етапів формування правосвідомості підлітків. Саме школа виховує перші паростки індивідуальної, групової правосвідомості учнів. Саме школа відкриває перші секрети побутової, наукової, професійної правосвідомості і виховує громадянськість, активну соціальну позицію учня.У 1998 році у навчальному закладі було створено гурток юних правознавців «Феміда».

У 2003 році, гурток «Феміда» було реорганізовано у «Клуб юних істориків та правознавців «Феміда»», який став складовою частиною Відділу внутрішніх справ та Відділу захисту прав учнів Гімназійного Містечка.

У 2005 році представники клубу взяли участь у координаційній методичній нараді Міністерства юстиції України, що проходила у м.Житомирі з проблем формування правової культури населення. Досвід роботи клубу «Феміда» було надруковано у методичному посібнику Житомирського обласного управління юстиції «Правова освіта молоді через систему правових клубів».

У 2006-2007 навчальному році в області оголосили конкурс на краще організовану правову освіту серед населення. Гуманітарна гімназія №5 посіла І місце. Велику роль в організації виховання правосвідомості відіграє діяльність правового клубу.

У 2007-2008 навчальному році виникла потреба відокремити Клуб «Феміда» від «Гімназійного містечка», зареєструвати, отримати свідоцтво юридичної особи, і в органічній єдності з діяльністю органів самоврядування сприяти формування громадянської компетенції школярів.

Делегації Гімназійного Містечка гуманітарної гімназії №5 м.Коростишева брали участь у І та ІІ Всеукраїнських форумах «Держава, яка чує дітей» (2008, 2009рр.), членами котрих виступили активні діячі клубу «Феміда». Переконані, що таке зібрання вчить участі дітей та молоді у прийнятті рішень, умінням захистити свої права.

В організаційній структурі клубу «Феміда» чітко визначена модель дитячої громадської організації навчального закладу нового типу, який покликаний формувати гармонійно розвинуту особистість  високої духовної культури, фізичної досконалості.

Процес створення, вдосконалення структури, реєстрації громадської організації створює сприятливі умови для формування групової правосвідомості, що дозволяє школярам вирішувати різноваріантні правові ситуації, у процесі яких формується життєздатність молодої людини, її самореалізація, правова культура.

Індивідуальна правосвідомість школярів формується через впровадження інноваційних технологій – комплексного інтеграційного процесу, який включає ідеї, засоби й методи організації діяльності для аналізу проблем, що охоплюють основні аспекти засвоєння правових та історичних знань.

Різновидами інноваційних освітніх технологій є:

 • використання інтерактивної методики у процесі вирішення основ правознавства, суспільних дисциплін, у проведення заходів на правову тематику: брейн-рингів, дебатів, турнірів, форумів, симпозіумів, конференцій, зустрічей «за круглим столом» тощо;
 • захист науково-дослідницьких робіт МАН; участь у конкурсах творчих робіт з проблемних питань права та історії;
 • широке впровадження проектної діяльності членами клубу «Феміда»;
 • співробітництво громадських організацій із органами місцевого самоврядування, держадміністрації, ЗМІ;
 • запровадження інституту Уповноваженого з прав дитини в гімназії;
 • співпраця з органами Гімназійного містечка – середовищем самоуправління школярів.
 • Робота активних, творчих, здібних юних істориків та правознавців у клубі – запорука особистісно зорієнтованого навчання. Саме члени клубу «Феміда» виборюють призові місця на олімпіадах, турнірах, конкурсах районного, обласного та Всеукраїнського рівня . Також члени клубу «Феміда» взяли участь в 18 Всеукраїнських олімпіадах з основ правознавства, де вибороли 13 призових місць, а саме:  Полозенко О., Лантвойт М., Кочин В., Кирилюк О., Осипчук О., Лопатюк О., Степанська Д, Онишко І., Бондаренко С. та інші.
 • Команда клубу «Феміда» взяла участь у 17 всеукраїнських турнірах юних істориків та правознавців, де вибороли 10 призових місць.

Право на інформацію – одне з особистих немайнових прав, що забезпечує соціальне буття фізичної особи, проголошене ст.302 ЦКУ  Відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію» - інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі, місцевій громаді.

Форми співпраці членів клубу «Феміда» зі ЗМІ дуже різноманітні:

 • надсилаємо інформаційні повідомлення (прес-релізи) про цікаві справи клубу у місцеву «Коростишівську газету», кореспонденти якої беруть інтерв’ю у переможців та призерів олімпіад, турнірів, конкурсів з історії та правознавства;
 • маємо самостійну сторінку на місцевому радіо, телебаченні;
 • у співпраці з учителями пишемо матеріали про наші здобутки, пропозиції до обласних та всеукраїнських періодичних видань. Зокрема, наші статті друкують на сторінках часописів «Педагогічна Житомирщина», «Історія в школах України», «Завуч», «Історія України», «Історія і правознавство» тощо.

Клуб «Феміда» має власний прес-центр і з 2003 року випускає газету «Голос Феміди». Інтерес до правничої діяльності громадської організації зростає. Про це свідчить збільшення кількості екземплярів газети

Щоб стати професійним юристом необхідно випробувати себе у дослідженні правових явищ та проблем. Юні історики та правознавці ініціювали створення в гімназії Наукового товариства «Еврика» і стали активними дослідниками, що є істотним підґрунтям для формування елементів наукової правосвідомості.

Вже 14 разів члени клубу у захисті науково-дослідницьких праць в області стали призерами і учасниками Всеукраїнського зібрання юних науковців (друге місце - 5 учнів, третє місце - 3 уч.).

Формування правової свідомості, правової культури – це знання, розуміння і психологічне сприйняття права,  поведінка особи в межах чинної правової моделі. Члени клубу є носіями правосвідомості і зразками соціальної активності, що є необхідною умовою для формування громадянського суспільства.

У «Хартії про виховання демократичної громадянськості і освіти в галузі прав людини», затвердженої Кабінетом Міністрів Ради Європи у 2010 році, підкреслена роль неурядових організацій у виховання молоді, особливо у сфері позаформальної освіти. «Держави  - члени повинні  признавати ці організації і їх діяльність як цінну частину системи освіти, надавати їм, коли це можливо, необхідну підтримку і в повному обсязі використовувати досвід, який вони можуть внести в усі форми освіти».

У стратегічних напрямках розвитку освіти «Національної Стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.», прийнятої на ІІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти і науки в 2011 році вказано про необхідність «…створення  ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді»  наголошувалось на перспективах розвитку наукової та інноваційної діяльності в освіті.

Для вирішення цих завдань необхідно посилити співпрацю громадських організацій з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Ідея створення молодіжної ради м.Коростишева належить «Клубу юних правознавців та істориків «Феміда»» Коростишівської гуманітарної гімназії №5 з метою співпраці громадських організацій міста з міською радою у 2008 році. Було створено сприятливі умови для вирішення спільних справ та реалізації молодіжних проектів.

«Третій сектор» - це сукупність незалежних від держави громадсько-політичних організацій, наявність якого є необхідною умовою формування правової держави.

Громадянське суспільство як самоорганізованої і саморегульованої публічної сфери, що функціонує незалежно від держави, формує соціальний капітал та запобігає зловживання владою. Важливий соціально-культурний вплив мережі громадських асоціацій, які зайняті вирішенням повсякденних «малих» справ. Саме ці організації формують «місце і особисті свободи», створюють необхідне для демократії активне соціальне поле, поширюють дух солідаризму, терпимості та кооперації, а також створюють ситуацію наявності «пильного громадянського ока», що повсякчас слідкує за владою.

Громадянське суспільство не можуть творити об’єднання безправних індивідів, права яких не захищені Конституцією і законами або ієрархічні структури з асиметричним розподілом прав та обов’язків. Його утворюють лише вільні і рівні індивіди та створені ними добровільні асоціації, зорієнтовані на громадські справи, а також вільна преса як засіб комунікації і самовиразу. Саме вони і є тими суспільними суб’єктами, які свідчать про те, що громадянське суспільство складається.

Участь у діяльності «Клубу юних правознавців та істориків «Феміда»» сприяє формуванню правосвідомості молоді. Десятиріччя роботи громадської організації дозволило у співпраці вчителів та учнів створити авторську програму діяльності клубу.

Опитування членів клубу, студентів, працівників правоохоронних органів, випускників гімназії на запитання: «Які чинники сприяли вибору майбутньої професії?», - засвідчили: більше 90% респондентів вважають, що участь у правовій діяльності клубу визначила їх життєвий вибір.

Професійна свідомість характеризується як сукупність юридичних професійних, правових знань, почуттів, емоцій, оцінок, настанов, мотивів, що характерно для представників відповідної групи та формується завдяки професійні діяльності і навчанні.

У «Хартії про виховання демократичної громадянськості і освіти, в галузі прав людини», затвердженої Кабінетом Міністрів, Ради Європи у 2010 році, підкреслена роль неурядових організацій у виховання молоді, особливо у сфері поза формальної освіти. «Держави – члени повинні признавати ці організації і їх діяльність, як цінну частину системи освіти, надавати їм, коли це можливо, необхідну підтримку і в повному обсязі використовувати досвід  який вони можуть нести в усі форми освіти.  Для вирішення цих завдань необхідно посилити співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Ідея створення молодіжної ради при Коростишівській держадміністрації належить клубу юних істориків та правознавців «Феміда». У 2011 р. відбувся міський Форум «Держава, яка чує молодь», на якому були присутні представники Ради Європи із Швейцарії Ханс Рот та Руеді Тоблер, що прибули з метою обміну досвідом з проблем громадянської освіти та формуванні громадянської освіти.

На міському Форумі була створена молодіжна громадська рада при Коростишівській держадміністрації. 29-30 листопада 2012 у місті Страсбурзі (Франція) презентували швейцарсько-український проект з проблем громадянської освіти, в якому враховано досвід роботи клубу юних правознавців та істориків «Феміда». Отож, процес співпраці з органами держадміністрації набув нового напрямку і посилив довіру молоді до місцевої влади. Ініціатива молоді була підтримана і вдало втілена в життя і має перспективу розвитку.

З досвідом роботи клубу «Феміда» знайомилися представники країн Чорноморсько-Балтійського регіону на міжнародних семінарах з питань прав людини та демократичної громадянськості, на яких було презентовано роботу юних істориків та правознавців. Представник клубу ініціювали створення Міжнародної молодіжної школи (Естонія – 2010 р., Литва – 2011 р.). Молодіжні організації є важливою ланкою у формуванні громадянського суспільствa.

Більше
Важливо
Галерея
Контакти
Телефон: +7 495 287-42-34 E-mail: kggv.kr_zt@mail.ru E-mail: kgg5.kr.zt@gmail.com
Наша адреса
вул. Максима Добрянського, 33
12504, м.Коростишів
Житомирська обл.
Ми на карті